Skip to main content

CooL gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Duurzame leefstijlverandering onder begeleiding

Let op: onze CooL-groepen zitten vol. Kijk op de website van CooL GLI voor een alternatief in de buurt.

Afvallen is één ding, maar blijvend afvallen is voor veel mensen erg moeilijk. Vaak valt men op den duur terug in oude gewoontes, met weer een gewichtstoename als gevolg. We weten allemaal dat overgewicht voor gezondheidsproblemen kan zorgen, maar hoe zorg je nou voor een duurzaam resultaat in gezondheidsverbetering?

Als antwoord op deze vraag bieden we bij Fyon het CooL-programma aan. CooL staat voor "Coaching op Leefstijl" en is een gecombineerde leefstijl Interventie (GLI). GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl, waardoor resultaten voor de lange termijn behaald kunnen worden. GLI is bewezen als effectief door het loket Gezond Leven (RIVM).

CooL gecombineerde leefstijlinterventie

Opzet van het CooL GLI leefstijltraject

Het CooL GLI-programma is een tweejarig traject waarin het gedrag rond voeding, beweging en ontspanning onder de loep genomen wordt. De huidige leefstijl is het startpunt: eerst moeten de oorzaken van de ongezonde leefstijl in kaart gebracht worden, zodat daarop ingespeeld kan worden tijdens het traject. Daarna worden duidelijke doelen opgesteld, zodat gedurende het traject goed bijgestuurd kan worden. 

Deelnemers starten met een basisprogramma van 8 maanden en volgen daarna het onderhoudsprogramma van 16 maanden. Tijdens het traject vinden diverse één-op-één-gesprekken plaats met de leefstijlcoach, maar zijn er ook een aantal groepsbijeenkomsten met andere deelnemers. Het basisprogramma is gericht op de gedragsverandering, waarna in het onderhoudsprogramma gefocust wordt op het vasthouden van dat gedrag. 

Thema's

Tijdens het CooL-programma komen de volgende thema's aan bod:

 • Voeding
 • Beweging
 • Slaap
 • Stress
 • Ontspanning
 • Energiemanagement
 • Timemanagement

Verder is er in het traject aandacht voor:

 • Stellen van haalbare doelen
 • Plannen
 • Monitoren van gedrag
 • Sociale omgeving
 • Hindernissen
 • Herkennen en ombuigen van een terugval
 • Omgaan met uitzonderingen
 • Omgaan met hypes

Naast begeleiding door de leefstijlcoach wordt ook nauw samengewerkt met fysiotherapeuten en diëtisten. Deelnemers krijgen alle tools in handen om na het traject zelf de gezonde leefstijl voort te zetten. Beweging en sporten is geen onderdeel van het CooL programma. Er wordt dus niet gesport tijdens de sessies. Uiteraard is beweging een essentieel onderdeel van een leefstijlverbetering en worden deelnemers wél gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Voor wie is CooL GLI?

 • Volwassenen met obesitas (BMI van 30 of hoger);
 • Volwassenen (18 jaar of ouder) met een overgewicht (BMI van 25-30) én een verhoogd risico op chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of hart- en vaatziekten.

Een verwijzing van de huisarts of behandelend internist is nodig. Aan de hand van een intake wordt gekeken of de deelnemer voldoende gemotiveerd is om het traject succesvol te doorlopen.

Wilt u weten wat uw BMI is? Dan kunt u deze BMI-calculator van het voedingscentrum gebruiken.

Basiszorgverzekering

CooL is één van de erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) die per 1 januari 2019 opgenomen zijn in de basiszorgverzekering en het programma gaat niet ten koste van uw eigen risico.