Pols en handklachten

Pols en klachten kunnen o.a. veroorzaakt worden door een trauma met sporten, slijtage van het hand en pols gewricht, overbelasting van de pezen in en rondom de hand. 
Zeker wanneer de klachten sport gerelateerd zijn, dan is de sportfysiotherapeut de aangewezen specialist.
Geeft u bij aanmelding aan wat uw klachten zijn en dan wordt er voor u een afspraak bij de desbetreffende specialist gemaakt.

Klachten

neem contact op