Menu extra

Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden 

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de patiënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling. In laatstgenoemde situatie gelden bij Fyon de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota.
  2. Wanneer betaling uitblijft volgt binnen 30 werkdagen na de verzenddatum van de eerste nota, de eerste herinneringsnota.
  3. Wanneer ook nu de betaling uitblijft, volgt 14 werkdagen na de verzenddatum van de eerste herinneringsnota, een tweede herinneringsnota.
  4. Wanneer ook daarna de betaling uitblijft, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de tweede herinneringsnota een eerste aanmaning + € 10,00 incassokosten.
  5. Wanneer ook daarop niet op gereageerd, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de eerste aanmaning een tweede aanmaning + € 20,00 incassokosten.
  6. Mocht de betaling nog steeds achterwege blijven, volgt 5 werkdagen na de verzenddatum van de tweede aanmaning een telefonische herinnering en de daaropvolgende werkdag wordt het incassobureau ingeschakeld ter vordering van de openstaande nota inclusief alle bijkomende kosten.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Realisatie Weland Webdesign | Copyright © 2020 Fyon | Fysiotherapie Oost Nederland. Alle rechten voorbehouden.