Menu extra

Huisregels

Een veilige en prettige omgeving

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Controleer de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysiotherapiepraktijk Fyon draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 2. U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 3. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 4. De praktijken van Fyon behouden zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 5. Fyon stelt het op prijs dat er altijd een zitplaats beschikbaar is voor mindervalide patiënten.
 6. Het dient aanbeveling geen waardevolle eigendommen in de wachtruimte (aan de kapstok) achter te laten.
 7. De praktijken van Fyon zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 8. Bij parkeren van fiets of auto gelieve dit zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 9. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 10. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 11. In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 12. Handdoeken en lakens worden door Fyon beschikbaar gesteld en blijven derhalve eigendom van de praktijk.
 13. Voor medische groepstrainingen wordt u verzocht uw eigen handdoek mee te nemen en makkelijk zittende kleding te dragen; bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Realisatie Weland Webdesign | Copyright © 2020 Fyon | Fysiotherapie Oost Nederland. Alle rechten voorbehouden.