Skip to main content

Extended Scope (ESS)

Fysiotherapie als schakel tussen de huisarts en de medisch specialist

Speciaal spreekuur bij de Extended Scope Specialist (ESS)

In plaats van direct doorverwezen te worden naar een medisch specialist, kunnen patiënten met pijnklachten aan het bewegingsapparaat nu eerst terecht bij een fysiotherapeut met gespecialiseerde kennis – de Extended Scope Specialist (ESS). Deze ESS-fysiotherapeut kan als schakel tussen de huisarts en medisch specialist bepalen of een ziekenhuisbehandeling noodzakelijk is.

De ESS-fysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Door inzet van de ESS-fysiotherapeut kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. De ESS-fysiotherapeut heeft namelijk ruim de tijd voor de patiënt, kan bijvoorbeeld röntgenfoto’s beoordelen en zo een breed advies geven.

Het doel van een consult bij de ESS-fysiotherapeut is om het aantal doorverwijzingen naar de medisch specialisten te verminderen en om te zorgen dat huisartsen patiënten met lichamelijke klachten beter kunnen ondersteunen. Een groot voordeel voor de patiënt is dat het eigen risico bij de ESS-therapeut nog niet wordt aangesproken.

Op dit moment worden de ESS-fysiotherapeuten van Fyon op verschillende manieren ingezet:

ECMS+ spreekuur MST Enschede

In de pilot “ECMS+ degeneratieve klachten” van het MST bezoekt de patiënt geen medisch specialist, maar gaat hij of zij eerst naar een spreekuur bij de Extended Scope Specialist. Dankzij de extra opleiding van deze ESS-fysiotherapeut en het frequente contact met orthopedisch chirurgen en reumatologen in het ziekenhuis, kan de ESS-fysiotherapeut zelf diagnoses stellen en röntgenfoto's beoordelen. De ESS-fysiotherapeuten staan onder supervisie van een medisch specialist in het ziekenhuis.

Schouderkliniek Twente

Een ander voorbeeld waarin de ESS-fysiotherapeut actief is, is Schouderkliniek Twente. Dit is een samenwerking tussen Fyon, enkele huisartsen uit Enschede en orthopedisch chirurgen uit het MST in Enschede. Het is een vergelijkbaar principe als het ECMS+ spreekuur, maar dan gericht op schouderklachten. Lees meer over Schouderkliniek Twente.

Spreekuur “bewegingsapparaat” bij de huisarts

Als laatste behoort een spreekuur ‘bewegingsapparaat’ samen met of naast de huisarts tot de mogelijkheden. Dit wordt momenteel op meerdere Fyon-vestigingen en/of huisartsenpraktijken al in samenwerking met ons uitgevoerd.

Meer weten over de Extended Scope Specialist?

Neem gerust contact met ons op.