De psychosomatische fysiotherapeut

"Bij klachten als: chronische pijn, depressie of angst en stress gerelateerde klachten zoals een burn-out kunnen wij u helpen om weer in balans te komen! Als psychosomatisch fysiotherapeut bij FYON kijken we naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving.
Wij begeleiden u bij het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen spanning en ontspanning.
Wij streven naar het herstel in eigen functioneren zowel fysiek als psychisch en kunnen u leren hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft."

Met verschillende vestigingen in Oost Nederland (Twente), zoals Enschede, Glanerbrug, Boekelo en Deurningen fungeert Fyon als een professionele, klantgerichte, innovatieve en laagdrempelige regionale fysiotherapeutische organisatie bij u in de buurt. Met allemaal hoog gekwalificeerde medewerkers met diverse specialismen en ruime openingstijden. Het streven is om alle locaties van Fyon te laten voldoen aan de hoogste criteria m.b.t. kwaliteit en dit te laten toetsen door een onafhankelijk audit bureau. Hierdoor zijn we een topzorg/ pluspraktijk. 

Uw klacht en uw hulpvraag staan centraal, want u wilt immers zo snel mogelijk van uw klachten af!

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Er wordt van u een eigen inbreng verwacht en een actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Bron: www.defysiotherapeut.com

neem contact op