Beweegprogramma's

Doel van een beweegprogramma is om onder begeleiding van een fysiotherapeut een persoonlijk trainingsprogramma van 3 maanden te volgen. Uw persoonlijke doelen worden door middel van een intakegesprek geïnventariseerd. Aan de hand van uw persoonlijke doelen wordt er een trainingsprogramma samengesteld. Tussentijds zal er met u geëvalueerd worden en zal het trainingsprogramma eventueel worden bijgesteld.

Beweegprogramma rug

Dit programma is bedoeld voor mensen met chronische of terugkerende rugpijn. Het doel van dit programma is om de stabiliteit van de rug te vergroten. Tevens zal er aandacht uitgaan naar de manier waarop u met uw rugklachten omgaat. Op deze manier proberen we uw klachten te verminderen.

Beweegprogramma artrose heup/knie

Dit programma is bedoeld voor mensen met artrose van de heup of knie. Het doel van dit programma is om de spierkracht en beweeglijkheid van deze gewrichten te verbeteren. Wanneer dit verbeterd is zult u minder hinder ervaren van uw klachten in het dagelijkse leven.

Beweegprogramma diabetes

Dit programma is bedoeld voor mensen met diabetes type 2. Het doel van dit programma is om uw belastbaarheid te verbeteren. Hierdoor zal uw suikergehalte in het bloed verminderen zodat u zich fitter kunt voelen. Het aannemen van een actievere levensstijl zal gestimuleerd worden. We hopen door middel van dit beweegprogramma de drempel te verlagen tot een actievere levensstijl.

In/exclusie criteria:

Zoals gezegd is het beweegprogramma opgezet voor mensen met Diabetes Mellitus type II, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Er moet door een arts de diagnose Diabetes Mellitus type II zijn vastgesteld.
  • Geen aandoeningen en/of andere gezondheidsproblemen die het bewegen kunnen beperken.
  • Men heeft een te hoge BMI of een bewegingsarmoede.

Opzet beweegprogramma Diabetes:

Voor aanvang van het beweegprogramma zullen er eerst een aantal intake gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze intake gesprekken worden een aantal vragenlijsten doorgenomen en er zullen een aantal gezondheidstests met u worden gedaan. Op basis van de medische gegevens en de informatie uit de testen wordt er een persoonlijk beweegprogramma opgesteld. Na de eerste intake en de testen is het mogelijk om in te stromen in het beweegprogramma voor Diabetes. Ons programma zal in totaal 3,5 maand in beslag nemen. De eerste twee weken zullen bestaan uit intake gesprekken en een aantal trainingen om te wennen aan het bewegen en aan de apparatuur. Tijdens het persoonlijke beweegprogramma wordt de belasting en intensiteit geleidelijk opgevoerd.

Bewegingservaring:

Door het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting doet men bewegingservaring op. Door samen met ons te gaan bewegen wordt er snel geleerd hoe het lichaam reageert op bewegen. Dan kan er daarna zonder angst en met plezier weer bewogen worden.

Het persoonlijke programma:

Naar aanleiding van de vragenlijst, de testen en de persoonlijke wensen zal er een persoonlijk beweegprogramma Diabetes uitrollen. Het beweegprogramma Diabetes zal een combinatie worden van cardio training en krachttraining. Er is gekozen voor een functionele training waarbij zowel kracht als uithoudingsvermogen aan bod komen.

Informatie en inspiratie:

De eerste trainingen zullen individueel zijn. Hiervoor is gekozen om te wennen aan het bewegen en de apparatuur. De trainingen daarna zullen in groepsverband zijn. Gedurende de trainingen zal er informatie gegeven worden over bewegen en gezondheid. Het programma is ontworpen om de patiënt zelfstandig maar verantwoord te laten bewegen. Tijdens het beweegprogramma zal men in aanraking komen met huiswerkoefeningen en met de 2 vaststaande trainingen bij ons in de praktijk. Zo staan wij garant voor een uitstekend trainingsmoment. Na afloop van het beweegprogramma worden nogmaals de behaalde resultaten beoordeeld.

Eindresultaat:

Na 3,5 maand zal de gewenste gedragsverandering hebben plaats gevonden en heeft men het gehele programma doorlopen. De cliënt zal ook na het beweegprogramma in beweging moeten blijven. Daarom bieden wij na het traject een ander beweegprogramma aan wat feilloos aan sluit op het Diabetes beweegprogramma. Het natraject bestaat uit eenmaal in de week in groepsverband trainen bij uw fysiotherapeut en eenmaal per week de huiswerkoefeningen.

Beweegprogramma obesitas

Dit programma is bedoeld voor mensen met zwaarlijvigheid. Het doel van dit programma is niet alleen het afvallen maar vooral het stimuleren van een actievere levensstijl. Dit is een belangrijk aspect bij het verminderen van overgewicht. Eventueel zal er overleg plaatsvinden met een diëtist m.b.t. voeding en eet gewoonten.

Beweegprogramma osteoporose

Dit programma is bedoeld voor mensen die bekend zijn met osteoporose. Het doel van dit programma is valpreventie. Er zal balans en valtraining gegeven worden zodat het valgevaar verminderd wordt en letsels zoals fracturen, voorkomen worden.

Beweegprogramma COPD

Dit programma is bedoeld voor mensen die bekend zijn met COPD. Het doel van dit programma is uw belastbaarheid verbeteren. Hierdoor zult u minder hinder ondervinden van uw COPD in het dagelijks leven. Het aantal exacerbaties zal zeer waarschijnlijk verminderen.

neem contact op